Kilka ujęć

jp sql jp jp jp

Budynek obecnego Gimnazjum w Szymanowie wzniesiony został w 1904 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza Jana Tarnowskiego. Grunt na ten cel przekazał książę Konstanty Lubomirski. Był to plac po istniejącej tu wcześniej starej karczmie. W budynku, krytym paloną dachówką, zwanym Domem Ludowym miał mieścić się przytułek dla starszych parafian. Na dole było 6 pokoików i duża sala ze sceną; miała ona służyć na przedstawienia i zebrania parafialne. Wyposażono ją w 160 krzeseł. Inicjatywa przytułku - z nieznanych przyczyn - nie doszła do skutku.

Przy budowie Domu Ludowego ofiarnie pomagała miejscowa ludność; zwoziła końmi z lasów kampinoskich drewno na budulec. Po ukończeniu budowy znalazła tu miejsce szkoła krawiectwa i czapnictwa ludowego. Wybuch I wojny światowej w 1914 roku przerwał jej działalność. W 1919 roku Dom Ludowy kupiła gmina Szymanów za 40 tysięcy marek z przeznaczeniem na szkołę gminną. Przez kolejne dwa lata w jednym budynku mieściła się siedmioklasowa Powszechna Szkoła Podstawowa (pierwsza w powiecie sochaczewskim) oraz kancelaria gminy Szymanów. Od 1922 roku w Domu Ludowym mieściła się już tylko szkoła. Pierwszym kierownikiem szkoły był Andrzej Karwowski. Szkoła uczyła dwóch języków (w tym niemieckiego) i kładła szczególny nacisk na wychowanie.

W 1928 roku, w 10 rocznicę niepodległości przed budynkiem szkoły odsłonięto obelisk z popiersiem Józefa Piłsudskiego. W pobliżu szkoły znajdowała się strzelnica Związku Strzeleckiego, organizacji tak bliskiej Marszałkowi. Po odejściu na emeryturę w 1934 roku kierownika szkoły Andrzeja Karwowskiego, zastąpił go Stanisław Leszczyc Przywara. Kiedy wybuchła II wojna, kierownik szkoły został zmobilizowany a jego miejsce zajął Stanisław Struve. Po wkroczeniu Niemców w 1939 roku budynek szkoły został zajęty na kwatery dla wojska. Lekcje odbywały się w prywatnych domach. W szkole urzędowała żandarmeria i policja granatowa. Pobyt okupanta przez czas wojny spowodował duże zniszczenia w budynku szkoły. 16 stycznia 1945 roku weszli tu Rosjanie i przebywali do kwietnia tego roku.

Nowy rok szkolny po wojnie rozpoczął się 15 września 1945 roku. Kierownictwo szkoły objął Józef Owczarek. Wyremontował dach, zakupił przybory szkolne. W kolejnych latach szkołą kierowali: Tadeusz Sałacki, Zbigniew Bonecki i Bronisław Dominiak. Szkoła była miejscem kultury dla okolicznej ludności, prężnie działała biblioteka pod kierownictwem Kazimierza Bieńkowskiego. Tu odbywały się spotkania autorskie oraz projekcje kinowe. Ważnym wydarzeniem dla Szymanowa było przeniesienie Szkoły Podstawowej do nowo wybudowanego budynku. Do starej szkoły przeniesiono Ośrodek Zdrowia i Gromadzką Bibliotekę. W 1974 roku uruchomiono tu Wiejski Dom Kultury. Funkcjonował on - z małymi przerwami - do 1992 roku. Dwa lata później znalazły tu miejsce klasy 0 - 3 Szkoły Podstawowej. Tu mieściło się też przedszkole.

Po reformie systemu edukacji w 1999 roku Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę o powołaniu w tym budynku Publicznego Gimnazjum. Dyrektorem została Urszula Zieleniewska. W 100-lecie powstania budynku, na mocy Uchwały Nr II/6/04 Rady Gminy Teresin z dnia 5 marca 2004 r. szkole nadano imię Józefa Piłsudskiego.

sql