Foto...

kościół w Szymanowie poczet sztandarowy poczet sztandarowy

Gimnazjalny serwis internetowy

Realizatorem webmasterki oraz pomysłodawcą serwisu jest Krzysztof Mazur. Ideą przewodnią jest wykorzystanie mechanizmów technologii WEB 2.0 - stworzone zostały ramy, które z założenia wypełniają użytkownicy serwisu, tworząc społeczność. Już dziś w naszym kręgu cywilizacyjnym technologia informacyjna jest dla młodego pokolenia nieodłącznym elementem życia prywatnego i szkolnego - więc wizja dostępności szkoły przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę jest próbą odpowiedzi na to zapotrzebowanie. Stworzone zostały także podstawy powstania w następnym etapie platformy e-learningowej - integrującej szkolny serwis www z publikowaniem materiałów edukacyjnych i wprzęgającej je w proces dydaktyczny.
Immanentną cechą współczesności jest praca zespołowa - to co stanowi wnętrze serwisu jest dziełem społeczności gimnazjalnej - bez tradycyjnych podziałów na nauczycieli i uczniów. Łamy serwisu otwarte są dla każdego, kto ma innym coś do powiedzenia czy pokazania. I w tym miejscu pragnę przekazać podziękowania wszystkim, którzy współtworzą ten serwis. W kolejności alfabetycznej:
 • Siostrze Adrianie - za materiały do publikacji w serwisie
 • Maji Cybul - za obsługę fotograficzną imprez szkolnych
 • Adamowi Grzebieli - za materiały do publikacji w serwisie
 • Natalii Gołębiowskiej - za publikacje w serwisie
 • Zuzi Gołębiowskiej - za obsługę fotograficzną imprez szkolnych
 • Zuzi Jankowskiej - za obsługę fotograficzną imprez szkolnych
 • Karolinie Mateli - za publikacje w serwisie
 • Edycie Pliszce - za materiały fotograficzne
 • Januszowi Przydworskiemu - za materiały filmowe i fotograficzne
 • Oli Wojtczak - za obsługę fotograficzną imprez szkolnych
 • Paulinie Żejmo - za wsparcie polonistyczne
 • Asi Żólkowskiej - za obsługę fotograficzną imprez szkolnych
a także wszystkim piszącym, lajkującym i komentującym na FB, w shoutboxie i GG