Foto...

sekret wozne sql

Pracownicy:


sekret

Sekretariat Szkoły: Justyna Jezierska

Księgowa: Elżbieta Lewandowska

pieleg

Pielęgniarka: Wiesława Koryś

kc

Woźna: Jolanta Guzdek

Woźna:: Krystyna Milczarek

Woźna:: Anna Jaworska

pp

Konserwator: Andrzej Borowski