Rok szkolny 2016/2017


Rada Rodziców

Prezydium

  • Przewodniczący: Pani Dorota Matela
  • Z-ca przewodniczącej: Pan Adam Felczak
  • Skarbnik: Pani Wioleta Kucharska
  • Sekretarz: Pan Robert Kryszkiewicz

Komisja Rewizyjna

  • Pani Dominika Ziejewska
  • Pani Kamila Szadkowska
  • Pan Robert Kryszkiewicz

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 15 września 2016 r. uchwalono, iż minimalna składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł.
Wpłaty w wyższej wysokości mile widziane.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na nr konta: Rada Rodziców przy Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Szymanowie 64928400050010567520000010