Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Poradnik dla kandydata/a>
Informacje Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla absolwentów gimnazjów
Informacje Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla absolwentów szkół podstawowych
Terminarz rekrutacji w r. 2019
Informacja Mazowieckiego Kuratora Oswiaty - wykaz szkół ponadpodst. i ponadgimn.

Adres strony logowania:

https://sochaczew.edu.com.pl/

Harmonogram rekrutacji:

Otwórz

Zmiana w harmonogramie naboru!

Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu/sprawdzianu (kopie poświadczone przez szkołę za zgodność ) - 19.06.2019 r. godz. 14:00 do 28.06.2019 r. godz. 16:00