Opiekunowie

opiekun SU
opiekun SU

Opiekę nad samorządem sprawują pani Angelika Rybicka i pan Ryszard Niedźwiedzki

Samorząd szkolny w roku 2016/2017



Rada Samorządu Uczniowskiego

 • Przewodnicząca – Natalia Cegiełka
 • Zastępca przewodniczącej – Julia Słowińska
 • Skarbnik – Natalia Słowińska
 • Sekretarz – Karolina Łasica
 • członkowie:
 • Bartłomiej Goliński
 • Marcin Kluczek
 • Norbert Kowalski
 • Rzecznik Praw Ucznia: Sandra Kutyłowska

Poczet sztandarowy Gimnazjum tworzą uczniowie:

 • Jakub Kiełbowicz
 • Natalia Cegiełka
 • Julia Słowińska
 • Mateusz Walędziak
 • Aleksandra Zielińska
 • Natalia Zwolińska